HappyLuke tặng 50% Tiền Thưởng Nạp Lại cuối tuần lên đến 1,000,000 VND chào mừng EURO 2016!

HappyLuke tặng cho tất cả thành viên nạp tiền vào cuối tuần 50% thưởng nạp lại lên đến 1,000,000 vnd từ ngày 04/06 đến ngày 26/06, 2016 sau lần nạp tiền lần thứ 3

Link vào HappyLuke: Link 1 - Link 2 - Link 3


Điều Khoản và Điều Kiện:

1. Chương trình khuyến mãi tặng tất cả các thành viên 50% tiền thưởng nạp lại lên 1,000,000 VND vào cuối tuần từ ngày 04/06 đến ngày 26/06.

2. Thời gian khuyến mãi: 04/06/2016 00:00 – 26/06/2016 23:59 GMT+7
a. Ngày 04 & 05 tháng 06
b. Ngày 11 & 12 tháng 06
c. Ngày 18 & 19 tháng 06
d. Ngày 25 và 26 tháng 06

3. Thành viên chỉ có thể nhận tiền thưởng mỗi lần một ngày cuối tuần. Một lần cho thứ Bảy và một lần cho Chủ Nhật. 

4. Thành viên có thể sử dụng tiền thưởng cho các lần nạp tiền vào cuối tuần từ lần thứ 4 trở về sau
5. Tiền thưởng chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày. 

6. Tiền thưởng cần phải được trải qua 40x trước khi thực hiện rút tiền thắng cược về tài khoản. 

7. Khuyến mãi này không thể nhận cùng lúc với các khuyến mãi khác. 

8. HappyLuke có quyền kết thúc, chỉnh sửa hoặc thay đổi khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước. 


9. Điều kiện và điều khoản chung được áp dụng.